Voldsom krasj i utløpet av tunnelen

Igjen har det gått galt i utløpet av Rælingstunnelen.