Vil bygge barnehage i rød støysone til tross for at det frarådes: – Bygningen vil fungere som en støyskjerm

Den nye barnehagen vil ligge innenfor gul forurensningssone og gul og rød støysone, hvilket betyr at det i utgangspunktet frarådes etablering av barnehage i området. Likevel mener kommunedirektøren det er forsvarlig.