– Viktig at barna har mulighet til å dele hvordan de har det

Helsesykepleierne tilgjengelige for barn og foreldre på telefon. Der kan de prate om for eksempel savn av venner, frykt for koronaviruset, eller bekymringer i familien.