– Vi vil bare gjøre det pent ute, men møter kun motstand hos kommunen

Lillestrøm-puben ønsker å forskjønne. Det er ikke så enkelt å få tillatelse til.