– Vi er alle interessert i at butikker, restauranter og servicetilbud skal være der også når denne situasjonen er over

Næringssjefen med innstendig oppfordring om å støtte lokalt næringsliv.