Utbygger nektet å betale kommunen 1,2 millioner – nå må de likevel bla opp

Mener kommunen saksbehandlet byggesøknaden i over 40 uker, men det er verken kommunen eller Fylkesmannen enig i.