To kommuner med nye smittetilfeller

Etter to dager med mye smitte, har antallet nye tilfeller sunket en god del torsdag.