Tivoliet kommer til byen – slik skal de opprettholde smittevernet: – Alle våre besøkende skal kjenne seg trygge

Tivoli-eieren understreker at de tar smittevernet alvorlig, og at de har innført en rekke tiltak som skal gjøre det trygt å besøke dem.