– Som pårørende er jeg svært kritisk til kommunens håndtering av koronasmitten

– Det er sørgelig og graverende at et så enkelt smittevernutstyr som et munnbind, ikke straks ble tatt i bruk, når smitten var konstatert.