Skolen foreslås pusset opp for 225 millioner: «Bygningsmassen følger ikke dagens normer og påvirker sikkerhet og læringsmiljø negativt»

Foreldrene er bekymret for blant annet inneklima, fukt og manglende lydisolering. Nå foreslås en omfattende rehabilitering av skolen, men den må vente fram til den nye ungdomsskolen står ferdig.