Når det snør på den kommunale turveien, er det beboer Roar som måker. Kommunen har ikke penger til det

Beboer står selv for måkingen av den populære turstien.