Skal utbedre stasjonsområdet: – Bilene har en for fremtredende rolle og bussen har problemer med å komme frem

Kommunen mener området ikke er tidsmessig utformet.