Selv om barnehagen er stengt sørger Naima for at barna får se henne nesten daglig: – Kjempeviktig å ha kontakt

Til tross for korona lærer pedagogisk leder, Naima Jammary, bort dagens bokstav, leser bøker, og har eventyrstund akkurat slik hun pleier for barna i Lillehagen barnehage. Den eneste forskjellen er at hun nå gjør det gjennom pc-skjermer i barnas hjem.