Her kommer en helt ny skole: – Et enormt press på området

Planlegger ny barneskole for å møte befolkningsveksten.