Rigger Riisløkka barnehage til å ta imot barn 24/7: – Vi må ha beredskapen klar hvis det smeller

Lillestrøm kommune planlegger for en ytterligere eskalering av koronakrisen.