Problemet var endelig løst. Så startet byggearbeidet: – Vi har fått én plass som erstatning. Det er selvsagt ikke nok.

Veiarbeid ved bussterminalen skaper igjen trøbbel med feilparkerte busser.