Politiet: – Våre mannskaper kommer til å bortvise folkeansamlinger der det er nødvendig

Både kommunen og politiet følger med på om folk samler seg på idrettsplasser eller i skateparken.