Planlegger nytt treningsanlegg i populært turområde

Et treningsanlegg nesten identiske med det på Bondetangen i Lillestrøm skal etter planen stå ferdig i månedskifte mai/juni.