På én dag fikk de inn 40.000 kroner til skredofrene: – Kundene har hatt et sterkt ønske om å bidra

Bedriftene ga sin dagsinntekt til dem som er rammet av skredet i Gjerdrum.