Ordføreren: – Det er utrolig rørende å se hvordan befolkningen slutter opp om heltene våre

Retter en takk til alle som står på i koronakrisen.