Oppretter alarmtelefon for barn

Kommunen oppretter en egen døgnåpen alarmtelefon.