Disse tjener gode penger på at banken driver bra: – En veldig bra investering

Lillestrømbanken driver bedre enn noen gang. Da drypper det litt ekstra på bankens egenkapitalbeviseiere.