Vil slå sammen tre tingretter

Domstolkommisjonens leder Yngve Svendsen (th), overleverer rapporten til justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Domstolkommisjonens leder Yngve Svendsen (th), overleverer rapporten til justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto:

Av

Domstolkommisjonen vil legge ned tingretter over hele landet.

DEL

(Romerikes Blad) Et av forslagene er å slå sammen Nedre Romerike-, Øvre Romerike- og Glåmdal tingrett til Romerike tingrett, men ettersom spørsmålet om et felles tinghus skal behandles i en egen prosess på et senere tidspunkt, foreslår ikke Domstolkommisjonen noen lokalisering.

Tirsdag overleverte kommisjonen, som har vært ledet av Oslo-sorenskriver Yngve Svendsen, sin første delrapport til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Kommisjonen foreslår en kraftig sentralisering av domstolene i samtlige fylker. En rekke små tingretter foreslås slått sammen med andre og i hovedsak samlet i større byer.

– I dag er det 100 domstoler i første og andre instans. Det er seks lagmannsretter, 60 tingretter og 34 jordskifteretter. Et så høyt antall selvstendige domstoler, som i svært begrenset grad trekker på hverandres kompetanse, kvalitet og ledelse, utgjør et svakt fundament for å møte framtiden, sa Svendsen.

– Bærebjelke

Kommisjonen anser det som viktig at uavhengig domstoler fortsatt er bærebjelken i rettsstaten.

-Men da må kvaliteten være høy, og strukturen må legge til rette for det, sier Svendsen.

I noen av tingrettene som foreslås nedlagt, ønsker kommisjonen å opprettholde en avdeling i et annet område av geografiske hensyn. Forslaget går ut på at antall rettssteder reduseres til 27.

I enkelte tilfeller åpner kommisjonen for at tingretten også kan disponere lokaler andre steder.

– Grundig arbeid

Kommisjonen foreslår at antall jordskifteretter reduseres fra 34 til 13, samlokalisert med tingrettene på 20 rettssteder.

– Jeg vil takke Domstolkommisjonen for den første delrapporten. Dette er et grundig arbeid, som jeg nå skal sette meg skikkelig inn, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Et flertall på 14 medlemmer av Domstolkommisjonen står bak de nevnte hovedforslagene, mens et mindretall på to ønsker å gå lengre og samle både tingrettene og jordskifterettene i seks regionale domstoler.

Domstolkommisjonen anbefaler å opprettholde dagens seks lagmannsretter og lokalisering av disse, samtidig som rettskretsen til Borgarting gjøres noe mindre.

FAKTA OM NYE TINGRETTER

Domstolkommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter ved å gjennomføre disse sammenslåingene.

* Øst-Finnmark-, Hammerfest- og Alta- til Ytre Finnmark tingrett. Alta blir nytt hovedrettssted.

* Nord-Troms- og Senja- til Troms tingrett med hovedsete i Tromsø.

* Trondenes-, Ofoten- og Vesterålen- til Midtre Hålogaland tingrett med hovedsete i Harstad.

* Salten- og Lofoten- til Salten tingrett med Bodø som hovedrettsted. Av geografiske hensyn foreslås det å opprettholde en avdeling i Svolvær.

* Rana-, Alstahaug- og Brønnøy- til Helgeland tingrett med hovedrettsted i Mo i Rana.

* Sør-Trøndelag-, Fosen-, Inntrøndelag og Namdal- til Trøndelag tingrett med hovedrettssted i Trondheim og en avdeling i Steinkjer.

* Nordmøre-, Romsdal-, Sunnmøre- og Søre Sunnmøre- til Møre og Romsdal tingrett. Ålesund blir hovedrettssted, med en avdeling i Kristiansund.

* Bergen tingrett og deler av Hardanger tingrett slås sammen til Hordaland tingrett med lokaler i Bergen.

* Haugaland-, Sunnhordland- og deler av Hardanger tingrett bør slås sammen til å bli Haugaland og Sunnhordland tingrett med hovedrettsted i Haugesund.

* Stavanger-, Jæren- og Dalane- til Rogaland tingrett, med lokaler i Stavanger.

* Lister-, Kristiansand- og Aust-Agder- til Agder tingrett i Kristiansand med en avdeling i Arendal.

* Vest-Telemark-, Aust-Telemark og Nedre Telemark- til Telemark tingrett i Skien.

* Drammen-, Kongsberg og Eiker-, Hallingdal- og Valdres- til Buskerud tingrett med Drammen som hovedrettssted. En avdeling bør opprettholdes i Nesbyen grunnet store reiseavstander.

* Nord-Gudbrandsdal-, Sør-Gudbrandsdal-, Nord-Østerdal-, Sør-Østerdal-, Gjøvik- og Hedmarken- samles som Innlandet tingrett. Hamar som hovedrettssted og en avdeling på Tynset.

* Nedre Romerike-, Øvre Romerike- og Glåmdal- til Romerike tingrett med lokaler i Lillestrøm.

* Follo- og Heggen og Frøland- til Follo tingrett som legges til Ski.

* Moss-, Sarpsborg-, Halden- og Fredrikstad- til Østfold tingrett. Spørsmålet om et felles tinghus skal behandles på et senere tidspunkt.

* Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett foreslås å bli til Ringerike, Asker og Bærum tingrett, med plassering i Sandvika.

* Kommisjonen foreslår at Oslo tingrett og Oslo byfogdembete slås sammen.


(Kilde: Adresseavisen)

(©NTB)

Artikkeltags