Nedbemanner med 45 årsverk på Romerike: – En ekstremt tung dag for alle ansatte

Scandic-kjeden med massiv nedbemanning. Det får store konsekvenser for ansatte både på Øvre og Nedre Romerike.