Nabo protesterer mot gigantdeponi – Dette bør folk vite om. Jeg frykter for helse og miljø

Virksomheten legger opp til mottak av inntil 500.000 tonn masser per år.