Folkets Røst vil ha flere parkeringsplasser

Av

Misvisende informasjon om parkeringsstrategien i Skedsmo.