«Jeg måler luftkvaliteten i Lillestrøm by, noe hverken NILU eller kommunen gjør»

Av