– Mange tilbringer mye tid her, både til lekselesing, spill eller bare å henge

Bibliotekene har fått 550.000 kroner til å satse enda mer på barn og unge.