Ingen forurensing kan tas alvorlig nok, når varsellampene blinker

Av

Jeg har notert meg flere av innleggene som har kommet forbindelse med mitt varsel om forskjellige forurensninger i Lillestrøm by, det være seg luft, jordsmonn eller vann. Da kommunen med sine ansvarlige administrative ledere er politianmeldt, er det flere forhold jeg ikke ønsker å kommentere.