– Løpet er absolutt ikke kjørt. Det er bare for ordføreren å trykke på knappen

Høyres Kjartan Berland kan ikke forstå at posisjonspartiene Ap og Sp går inn for å legge ned sengepost 3 på Skedsmotun bo- og behandlingssenter.