– Trafikken presses inn i boligområdene, og vi har sett mange skremmende situasjoner

Etter at en gate ble stengt for biler, presses trafikken innover på Volla. Nå frykter foreldrene ulykker.