Foreldrene bekymret for tilstanden på skolebygget: De største utbedringene må vente

FAU pekte på problemer med lydisolering, ventilasjon og garderober på skolen. Kommunen kommer med flere forslag til løsninger, men de største tiltakene må vente til rehabiliteringen av skolen.