Derfor er paviljongen sperret

Skal anlegge blomsterbed.