– Dette opplever vi mange ganger hvert år

Stadig løse heller i samme kryss.