Nei, dette er ikke lov

Turistbusser får ikke kjøre i gågata.