Har samlet inn minst 160 tonn med lopper: – I snitt kjøper vi en ny container i året

Loppemarkedet øker år for år. Snart vokser de seg ut av hallen.