Bruker 1, 3 millioner på å oppgradere lekeplasser – sjekk hvilke som blir prioritert

En egen landskapsarkitekt har vært med å utforme lekeplasser som skal sørge for inspirerte og aktive barn rundt omkring i Skedsmo kommune.