Kommunen vil lukke møte: – Det er et betydelig press på saken

Når ankespørsmålet behandles onsdag, kan det skje bak lukkede dører.