Har fått flere henvendelser om å overta de gamle kommuneskiltene: – Ikke aktuelt å gi dem til privatpersoner

Fortsatt uklart hvor alle skiltene fra de sammenslåtte kommunene havner.