Foreslår å bygge ut skolen: – Kapasiteten er ikke god nok

Trenger plass til flere elever.