(Romerikes Blad)

8/6-21 presenteres en sang med tittelen "Mitt Lillestrøm" med musikkvideo på rb.no. Den sangen handler ikke om mitt Lillestrøm. Den er ensidig fokusert på den lille flekken på mindre enn 2 prosent av storkommunen som ligger der trykt opp mot Ræling-grensa.

De resterende over 98 prosent av kommunen nevnes kun i forbifarten. Bare noen få enkeltattraksjoner vies oppmerksomhet, da som "krigsbytte" som nå har blitt underlagt byen.

Sangen fokuserer kun på byens svært så korte historie. Ovennevnte mye eldre attraksjoner vies kun oppmerksomhet som noe som er blitt undertvunget under byen. Disse stedenes egne lange historie, samt kommunens bygder og andre tettsteders lange historie, det blir alt ignorert. All fokus er på den lille byen og dens svært så korte historie.

Denne sangen er bare enda ett eksempel på hvordan kommunesammenslåingen og tilhørende valg av totalt misvisende kommunenavn kun fungerer for å gjøre oss innbyggere i de resterende over 98 prosent av storkommunen til underkuede undersåtter under den pittelille byen.

Denne sangen er ett grovt angrep på alle vi som føler tilknytning til de resterende 98 prosent av denne kommunen.

Kjell Ingvaldsen, Skedsmo