Her ønsker kommunen lysregulering: – Vi hadde noen trafikkuhell

Lyskryss skal gi bedre trafikksikkerhet for skolebarn og andre syklister og gående i området.