Har søkt om dispensasjon fra loven for å gi voldsutsatte menn et bedre tilbud: – De blir veldig isolerte

Skal i gang med et nytt prosjekt, som skal sikre at voldsutsatte kvinner og menn får et like godt tilbud.