Grevlingene har inntatt Lillestrøms hager: – Ekstremt mange henvendelser

– Jeg får telefon om grevling nesten daglig, sier leder Ole-Johnny Delerud i Lillestrøm kommunes fallvilttjeneste.