Gå til sidens hovedinnhold

Gode hver for oss – best sammen!

Leserinnlegg

(Romerikes Blad)

De fleste engasjerer seg i lokalpolitikken fordi de har en sak de brenner for. Men å være lokalpolitiker er så mye mer enn den ene saken. Vi skal favne, vidt, bredt og ikke minst skal vi sette oss inn i enormt mange ting.

Blant tingene vi skal mene noe om, er prioriteringer av idrettsflater, økonomisk støtte til idrettslag, nye idrettsflater og hvordan vi kan sørge for et stort mangfold i aktiviteter for innbyggerne våre gjennom hele livet.

Det er en nesten umulig oppgave å sette seg inn i alt. Det finnes klubber og akitviteter de færreste av oss kjenner til, og i tillegg finnes store og tungt etablerte klubber og aktiviteter. Noen er drevne med politikerpåvirkning. Andre er nye, og kanskje usikre på hvordan de kan nå frem.

Et organ favner alt dette. Idrettsrådet. Idrettsrådet er ofte innom i hovedutvalget for kultur for å innformere om det meste som rører seg i idretten. I hovedutvalg for kultur, var vi så heldige i januarmøtet, at Idrettsrådet deltok og orienterte oss om sine bekymringer for idretten i den situasjonen vi befinner oss i. De jobber aktivt med å opprettholde aktivitetsnivå, men det er selvsagt utfordrende når idrettsanlegg er stengt og restriksjonene strenge.

Nå er det viktig at vi står sammen. Sammen om det viktige samfunnsoppdraget det er å skape aktivitet, opprettholde aktivitet og sørge for at det finnes gode fritidstilbud for alle også når det åpnes opp for å samles igjen.

Et utrolig viktig grep i denne sammenheng er den nylig tildelte stillingen Idrettsrådet fikk gjennom kommunens budsjett. Det har vært en lang vei å gå, for å få denne på plass. Og det er veldig synd at dette ikke var en sak hele kommunestyret kunne enes om. Men nå er vedtaket der, og Idrettsrådet mener selv de skal få noen på plass i løpet av våren. Ett godt eksempel på at vi kan være gode hver for oss, men definitivt best sammen.

Det er alltid best for Lillestrøms innbyggere når politikk, administrasjon og frivillighet spiller på lag.

Margrethe Prahl Reusch og Jan Petter Myrvold, medlemmer av hovedutvalg for kultur for hhv V og H

Kommentarer til denne saken