Disse kartene bør du se: Sjekk om din bolig er på toppen av en gammel søppelfylling

Det er flere enn beboerne på Brånåsen og Volla som bor oppe på gamle søppeldeponier i kommunen.