– Det føles så krenkende å bli liggende i grøfta på den måten. At ikke folk kan vise hensyn

Gullaug Hovdenak Sæther er bare takknemlig for at hun ikke skadet seg. Sykkelen er et annet kapittel.