– Det er trist når noen gjør slikt. De ødelegger både for seg selv og andre

Stol utsatt for hærverk.