– De som har hatt nærkontakt med smittede blir sporet opp

Kommunen kartlegger hvem som har vært i kontakt med smittede på Skedsmotun.