– Dagens ungdommer er mye bedre enn for 25 år siden, det er foreldrene vi sliter med

Tirsdag kveld møttes politikere, Natteravnene, frivillige rusforebyggende organisasjoner, og ikke minst innbyggere i Lillestrøm kommune til informasjonsmøte og debatt om ungdom og rusforebygging.